2-Klasifikimi-i-vlerave-dhe-rekomandimet

2-Pyetesori-Gjej-riskun

2-Pyetesori-i-depistimit-per-SPOK

2-Pyetesor-per-te-identifkuar-shkaktaret-e-astmes_Aneksi-2

2-Vleresimi-i-rrezikut-kardio-vaskular

3-Ditari-i-matjes-se-TA-ne-shtepi

3-Plani-i-individualizuar-i-ndjekjes-per-Astmen-Aneks-3

3-Programi-i-Edukimit-te-pacientit-me-SPOK

3-Protokolli-i-ndjekjes-ne-vijimesi

4-Plan-i-individualizuar-i-ndjekjes-per-SPOK

4-Procedura-standarde-e-matjes-se-tensionit-arterial

4-Pyetesori-i-kontrollit-te-astmes-per-te-rritur-Aneks-4

4-Tabela-IMTlista-ekzaminimeveEkz.-okulistik

5-Informacion-per-pacientet-me-diabet-mellitus

5-Pyetesori-i-kontrollit-te-astmes-per-femije

5-Pyetesori-i-vleresimit-te-SPOK

5-Shpeshtesia-e-vizitave-dhe-vlerat-e-synuara

6-Kerkesat-e-dokumentimit-ne-kartelen-e-cdo-pacienti-me-SPOK

6-Permbledhje-e-ushqimeve-dhe-intersiteti-i-akt.fizik_

6-Probabiliteti-per-astme-dhe-vleresimi-i-kontrollit-te-astmes-mbi-12-vjec

7-Kerkesat-e-dokumentimit-ne-kartelen-e-cdo-pacienti-me-astme

7-Kerkesat-e-dokumentimit-ne-kartelen-e-cdo-pacienti-me-HTADislipDiabet

Edukimi seksual bazuar ne fakte- Pakete Trajnimi

Edukimi seksual, bazuar ne fakte. Anekset e Modulit te Trajnimit

Kalendari- i shëndetit – 2024

Kodi-Etikes-dhe-Deontologjis-20102023 UISH

Liste kontrolli per crregullimet neurozhvillimore 5 -10 vjec per mesues dhe prinder

MANUALI I PARË I PROCEDURAVE STANDARDE TË INFERMIERISË NË KUJDESIN PARËSOR SHËNDETËSOR

MANUALI-PROCEDURAT-PER-OFRIMIN-E-KSHB-web (1)

STATUTI-UISH-2023-I-RI

ushqimi plotesues mbas 6 muajsh final

ushqyerja me gji final

1-Diabeti_Mjete-per-perdorim-praktik_MF-dhe-IF

1-Dislipidemia_Mjete-per-perdorim-praktik_MF_IF

1-Hipertensioni-Arterial_Mjete-per-perdorim-praktik_MF_IF-Copy

1-SPOK_Mjete-per-perdorim-praktik_MF_IF

Rregullore-KSHB_Final (1)