Manual_Monitorimi_Zbatimi-i-Protokolleve-per-HTA_Dislipidemi_Diabet_Asem_SPOK

“Protokollet e trajnimeve klinike të mirërritjes dhe zhvillimit të fëmijëve 0 – 6 vjeç”

Udhërrëfyes Klinik për Kujdesin Shëndetësor Parësor Diabeti Mellitus tip 2

Protokoll Mjekimi për Kujdesin Shëndetësor Parësor Diabeti Mellitus tip 2

Manual Trajnimi Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Diabetit Mellitus tip 2 në KSHP

Udhërrëfyes Klinik për Kujdesin Shëndetësor Parësor Astma

Protokoll Mjekimi për Kujdesin Shëndetësor Parësor Astma

Manual Trajnimi Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Astmës në KSHP

Udhërrëfyes Klinik për Kujdesin Shëndetësor Parësor Dislipidemia

Protokoll Mjekimi për Kujdesin Shëndetësor Parësor Dislipidemia

Manual Trajnimi Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Dislipidemisë në KSHP

Udhërrëfyes Klinik për Kujdesin Shëndetësor Parësor Hipertensioni

Protokoll Mjekimi për Kujdesin Shëndetësor Parësor Hipertensioni

Manual Trajnimi Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Hipertensionit në KSHP

Udhërrëfyes Klinik për Kujdesin Shëndetësor Parësor Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK)

Protokoll Mjekimi për Kujdesin Shëndetësor Parësor Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK)

Manual Trajnimi Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Sëmundjes Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK) në KSHP

Manual Kujdesi Mjekësor për Të Moshuarit në Kujdesin Shëndetësor Parësor

VLERESIM Bio-Psiko-Social i Komunitetit të Kufizuar për Fëmijë, Maunal

VLERESIM Bio-Psiko-Social i Komunitetit të Kufizuar për të Rritur, Manual