Historiku

Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor u krijua në vitin 2018 me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 419, datë 4.7.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”.

Institucioni u krijua në vazhdën e logjikës së simotrave të veta europiane që shpesh njihen si shërbime kombëtar shëndetësore (national health services). Fillimisht OSHKSH (Operatori në vijim) filloi të funksiononte pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, derisa arriti të ravijëzonte strukturën e vet të qëndrueshme që shtrihet edhe në territor.

Operatori sot ka në varësi, monitorim e mbikëqyrje drejtoritë e veta rajonale, njësitë e veta vendore, qendrat shëndetësore dhe spitalet bashkiakë e rajonalë.

Operatori ka themeluar medotën transparente të punësimeve në sistemin shëndetësor dhe portalet kryesore funksionale janë “Mjek për Shqipërinë” dhe “Infermier për Shqipërinë”.

Në vite, Operatori ndihmon në zotësimin e spitaleve në vend për t’u mëvetësuar si autonomë në menaxhim.

Drejtuesit e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor në vite:

  • Mirela Hasani (2019)
  • Mirela Cami (2019 – 2023)
  • Jeta Deda (2023 – vijim)