Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori: Enkeleda Domi

Adresa: Drejtoria Qendrore e Operatorit te Kujdesit Shëndetësor, Rruga “Rreshit Petrela” , Tiranë, Shqipëri.

Adresa Email: enkeleda.domi@oshksh.gov.al

Orari i punes: E hënë – E enjte 08:00 – 16:30

E premte 08:00 – 14:00