Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori: Jona Mustafaraj

Adresa: Drejtoria Qendrore e Operatorit te Kujdesit Shëndetësor, Rruga e Dibrës, nr 12. Godina Biomedical, Tiranë, Shqipëri.

Adresa Email: jona.mustafaraj@oshksh.gov.al

Orari i punes: E hënë – E enjte 08:00 – 16:30

E premte 08:00 – 14:00