Njësia lëvizëse për kryerjen e kontrollit mjekësor bazë (checkup) ka qenë në 2 ditë në Qendrën Shëndetësore të Bogovë – Vëndreshës, në Skrapar.

Janë realizuar rreth 24 kontrolle mjekësore dhe ka patur një vijueshmëri normale të aktivitetit kontrollues, duke i ofruar kontroll njësive rurale në rreth 140 km larg nga kryeqyteti dhe rreth 16 km larg nga Skrapari.

Njësia lëvizëse vijon procesin në plot qendra rurale të banuara.