Një hap i rëndësishëm është arritur në përmirësimin e kujdesit shëndetësor për fëmijët e vegjël në rajonin e Tiranës. Në një përpjekje të përbashkët të Institutit të Shëndetit Publik (ISHP), UNICEF-it dhe Operatorit Qendror (Drejtorisë Qendrore të Operatorit të Shërbimeve Kujdesit Shëndetësor), një seri trajnimesh të suksesshme janë zhvilluar për stafin e Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH).

 

Trajnimi i fundit ka qenë i fokusuar në sistemin e monitorimit të praktikave të ushqyerjes dhe rritjes së fëmijëve prej lindjes deri në moshën 5 vjeç. Pjesëmarrësit, të cilët ishin personel shëndetësor i Operatorit Vendor dhe Operatorit Rajonal kanë marrë pjesë në sesione të përcaktuara nga profesionistë të fushës, duke përfshirë Prof. Dr. Gentiana Qirjako dhe Dr. Rudina Çumashi. Operatori Qendror facilitoi organizimin nëpërmjet znj. Marsida Merdani & znj. Elona Xhepi, në bashkëpunim me ISHP.

 

Qëllimi i këtij trajnimi ka qenë aftësimi i personelit për të monitoruar dhe dokumentuar praktikat e ushqyerjes dhe rritjes së fëmijëve në mënyrë të saktë dhe efektive. Përmes kontrollit të kartelave të fëmijëve dhe raportimit të treguesve të rëndësishëm, trajnimi ndihmon në përmirësimin e cilësisë së kujdesit shëndetësor për fëmijët e vegjël.

 

Rezultatet e trajnimit janë të frytshme, me pjesëmarrësit duke shfaqur interes dhe nevojë për vazhdimin e trajnimeve të tilla në të ardhmen. Detyrat e caktuara për të ardhmen përfshijnë një kalendar të rregullt të supervizimit dhe përmirësimit të cilësisë në qendrat shëndetësore.

 

Ky bashkëpunim i suksesshëm dëshmon rëndësinë e përpjekjeve të përbashkëta për të përmirësuar kujdesin shëndetësor për fëmijët, duke e bërë këtë ngjarje një hap të rëndësishëm drejt shëndetit dhe mirëqenies së tyre.