Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor adreson lidhur me shqetësimet e fundit që kanë qarkulluar në media, lidhur me sasinë e disponueshme të barit metadon në qytetin e Durrësit dhe ndikimin e personave që përfitojnë nga ky trajtim mbajtës.Vërejmë se ky keqinformim shkakton panik të panevojshëm dhe besojmë se është e domosdoshme të informojmë dhe sigurojmë informacionin e duhur për publikun. Çdo aludim se krijohen situata të qëllimshme mungese bari metadon apo se metadoni po devijohet për qëllime të paligjshme është kategorikisht i rremë.Ndryshe nga sa është raportuar, duam të theksojmë se ka një përpjekje të qëndrueshme dhe të kujdesshme për të siguruar sasitë e duhura të barit metadon për personat që janë pjesë e programit të trajtimit mbajtës.Për të siguruar vazhdimësinë e trajtimit mbajtës, një ekip profesionistësh të përkushtuar, duke përfshirë mjekë, infermierë dhe psikologë, është mobilizuar në të gjithë Shqipërinë dhe është rekrutuar së fundi nga Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor.I bëjmë thirrje publikut të qëndrojë i qetë dhe të besojë se shëndeti dhe siguria e anëtarëve të komunitetit tonë mbeten në krye të përpjekjeve tona dhe ne jemi të përkushtuar të ofrojmë mbështetje të vazhdueshme për ata që i nënshtrohen trajtimit me metadon.*Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor*