1- Blerta Budani
2-Blerta Shahini
3-Ennio Shkodra
4-Erblim shehu
5-Eridiana Baxha
6-Erjola Xhelaj
7-Etleva Nozlli
8-Feriz Ahmetaj
9-Fioralda Iziri
10-Ibrahim Shatri
11-Maria Merkuri
12-Megi Selamaj
13-Naum Sinani
14-Ornela Gjoni
15- Xhenisa Braho

Kandidatet e lartpermendur do te njoftohen telefonikisht per oren e sakte te zhvillimit te intervistes,e cila do te mbahet prane Drejtoride Qendrore te OSHKSH-se, diten e marte date 10.09.2019. ( Faza e 3-te e procesit te rekrutimit)