Kontrolli i shëndetit të shikimit për fëmijët

Në kuadër të Programit Kombëtar të Depistimit të Vizusit për fëmijët e grupmoshës 6 – 14 vjeç, me fillimin e vitit të ri shkollor 2023 – 2024 për periudhën shtator – dhjetor 2024, janë kryer thuajse 34’000 depistime në total. Mbi 4’400 fëmijë janë referuar tek mjeku specialist.