Në një përpjekje të rëndësishme për të siguruar shëndetin dhe sigurinë e banorëve dhe turistëve, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e drejtuar nga ministrja Albana Koçiu, ka inauguruar qendrat shëndetësore verore në të gjithë Shqipërinë. Aktiviteti, i cili shënon fillimin zyrtar të sezonit turistik, pati pjesëmarrjen e 300 mjekëve dhe infermierëve që do të jenë të vendosur në 34 Qendra Shëndetësore Verore në mbarë vendin dhe ne stacionet e autoambulancave dhe motoambulancave pran tyre.
Ministrja Koçiu theksoi angazhimin e qeverisë për të siguruar një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm gjatë sezonit të ngarkuar turistik. Ajo deklaroi se janë marrë hapa konkretë për të garantuar mirëqenien e qytetarëve dhe turistëve që vizitojnë Shqipërinë këtë verë. Ministrja njoftoi se 34 qendra shëndetësore sezonale janë gati dhe funksionale, Shërbimi Kombëtar i Urgjencës është në gatishmëri, dhe Instituti i Shëndetit Publik ka zgjeruar procesin e dezinsektimit me mbi 20 hektarë këtë vit, duke mbuluar të gjitha zonat problematike nga veriu në jug.
Drejtorja e Përgjithshme e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, shprehu vlerësimin e saj për përpjekjet e jashtëzakonshme të profesionistëve të kujdesit shëndetësor dhe për hapat e rëndësishëm që janë bërë.
Deda vuri në dukje se për herë të parë thirrja për staf mjekësor në qendrat shëndetësore verore u bë publikisht nga Ministrja. U pranuan rreth 340 aplikime për mbi 200 pozicione në 34 qendra shëndetësore verore.
Procesi i rekrutimit ishte i detajuar dhe gjith përfshirës, duke marrë parasysh një metodologji me faktorë të ndryshëm si shprehja e interesit, koha e aplikimit, vendbanimi, përvoja dhe vlerësimet nga angazhimet e mëparshme. Kjo qasje siguroi që kandidatët e përzgjedhur të ishin të kualifikuar dhe të gatshëm për të përmbushur standardet e larta të kërkuara gjatë sezonit të ngarkuar turistik.
Në total, janë punësuar 216 mjekë dhe infermierë dhe 72 personel mbështetës shëndetësor, duke përfshirë 288 profesionistë të përkushtuar. Sipas Dedës, këta individë kanë zgjedhur të ofrojnë kujdes shëndetësor të domosdoshëm jo vetëm në zonat urbane, por edhe në rajonet e thella malore, duke treguar përkushtimin e tyre të palëkundur ndaj shëndetit publik.
Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor ka hartuar një manual për funksionimin dhe organizimin e këtyre qendrave shëndetësore turistike. Deda gjithashtu theksoi rëndësinë e partneritetit me Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, e cila lehtëson programet gjithëpërfshirëse të trajnimit për personelin mjekësor, duke përfshirë protokollet e reagimit ndaj urgjencës, teknikat e mbështetjes së avancuar për jetën dhe përdorimin e pajisjeve kritike mjekësore.
Deda shprehu gjithashtu mirënjohjen për punën e palodhur të epidemiologëve dhe operatorëve lokalë në procesin e dezinsektimit, monitoruar nga Instituti i Shëndetit Publik. U vlerësuan përpjekjet e tyre për të ruajtur shëndetin dhe sigurinë e komuniteteve, veçanërisht gjatë muajve të verës.
Kjo nismë nënvizon hapat proaktivë të ndërmarrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për të siguruar një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm për numrin në rritje të turistëve që pritet të vizitojnë Shqipërinë këtë verë.