Day: August 24, 2020

NJOFTIM

Publikohet Lista e Aplikanteve te Kualifikuar : Faza II.  (Shiko Njoftimin) Faza III (Intervista me goje) do te zhvillohet Diten […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH ELBASAN Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. […]