Publikohet Lista e Aplikanteve te Kualifikuar : Faza II.  (Shiko Njoftimin)

Faza III (Intervista me goje) do te zhvillohet Diten e Merkure (26 Gusht),  prane zyrave te Institucionit ne adresen Rruga e Dibres, nr. 12. sipas orareve ne njoftim.