Day: February 19, 2020

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË SPITALI RAJONAL GJIROKASTËR   Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË SPITALI RAJONAL FIER     Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995  “Kodi i […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

  NJOFTIM PËR PUNËSIM Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. 7961, […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

NJOFTIM PËR PUNËSIM DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË SPITALI RAJONAL FIER   Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, […]