Day: November 4, 2019

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH TIRANË QËNDRA SHËNDETËSORE PASKUQAN Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR MALLAKASTËR QËNDRA SHËNDETËSORE NGRACAN Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL GJIROKASTËR Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL GJIROKASTËR Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SARANDË Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH TIRANË NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR BULQIZË Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH SHKODËR Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. […]