Lista emerore e kandidateve qe kane aplikuar per vendet e lira te shpallura prane Drejtorise Qendrore te OSHKSH-se dhe qe permbushin kriteret per te vijuar me fazen e dyte te procesit te rekrutimit.

Per te pare listen KLIKO KETU

 

Faza e dyte (vleresimi me shkrim) do te kryhet diten e enjte, date 07.11.2019. 

Ora e percaktuar per pozicionet e ndryshme  si dhe vendi ku do te zhvillohet Faza II do te shpallen ne faqen zyrtare te OSHKSH-se, diten e marte, date 05.11.2019.