Thirrje për aplikim për  pozicionet Mjek dhe Infermier në qendrat shëndetësore të zonave turistike gjatë sezonit veror 2024.

Afati i aplikimit: 22.04.2024-10.05.2024.

Aplikantët duhet të plotesojnë Formularin e Aplikimit, i cili i drejtohet në rrugë zyrtare në adresën:
Drejtoria Qendrore e Operatorit te Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor
Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, Tiranë

Bashkëlidhur Formularit të Aplikimit, duhet të përcillet:

a) Jetëshkrim (CV)

b) Kopje ID

c) Kopje diplome (opsionale)

d) Kopje të lejes së ushtrimit të profesionit.

(Formular aplikimi per personel shendetesor QSH Verore 2024)