Punësimi i mjekëve në spitale apo qendra shëndetësore, do të bëhet përmes portalit.

Për dy ditë me radhë, në ambientet e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Drejtoria Rajonale Vlorë, do të zhvillohet provimi me gojë për mjekët e jugut të vendit.

Aktualisht janë hapur 50 vende të lira pune në spitalet e vendit dhe qendar shëndetësore, ndërsa konkurojnë vetëm 10 mjekë.