Day: February 21, 2020

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH VLORË   Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor,në mbështetje dhe zbatim të Ligjit nr. […]

NJOFTIM PËR PUNËSIM

DREJTORIA RAJONALE OSHKSH TIRANË   Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, në mbështetje dhe zbatim të Ligjit […]