Njoftimet

Njoftim

Për  vendet  e lira të shpallura nga Drejtoria Qendrore e  OSHKSH-se, Komisioni  vlerëson si më poshtë: Pozicioni : Specialist  prane […]