Lista emerore e kandidateve qe kane aplikuar per vendet e lira te shpallura prane Drejtorise Qendrore te OSHKSH-se dhe qe permbushin kriteret per te vijuar me fazen e dyte te procesit te rekrutimit.

Per te pare listen   KLIKO KETU

Faza II (vleresimi me shkrim) do te zhvillohet prane zyrave te Institucionit ne adresen Rruga e Dibres, nr. 12, ne orarin si vijon:

0ra 12:00 date 03.12.2020